Tecknad bild på en kille och en tjej som klappar en hund

Boendestöd

Vi vill vara ett stöd i vardagen där du befinner dig.

Boendestöd är till för att underlätta vardagen för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Boendestöd innebär att en boendestödjare kommer hem till dig och stöttar dig i praktiska vardagssysslor. Det kan vara att följa med dig vid ärenden, utföra sysslor i hemmet eller bara fika tillsammans. Du kan även få hjälp med att strukturera din dag, passa tiden, påbörja eller avsluta i tid eller bryta en isolering. Syftet är att du ska bli bättre på att hantera vardagliga situationer och klara dig själv hemma.

Egna aktiviteter
Vi ordnar regelbundet frivilliga aktiviteter som du kan vara med på. Dessa är kostnadsfria.
Se aktuellt program på vår hemsida.
Har du frågor och funderingar kring vår verksamhet, kontakta oss.

Ansöka om Boendestöd
Kontakta biståndshandläggare inom Västerås stad för att ansöka, telefon 021-39 27 25.
Det är också hos biståndshandläggaren du meddelar om du vill ha oss som utförare.