Så arbetar vi med att förhindra smittspridningen

Vår hemsjukvård utför vaccination av hemsjukvårds patient.

Vi arbetar dagligen med åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 i hela vår verksamhet. För ändamålet har vi en arbetsgrupp med regelbundna möten för att stämma av och säkerställa att alla verksamheter fungerar samt följa den senaste informationen.
Vi samlar inte större personalgrupper. Vi har god tillgång till skyddskläder och använder munskydd ute hos kund men även inne i våra lokaler då personalen vistas gemensamt.
Vi har tydliga rutiner hur vi ska arbeta om kund visar symtom.
Vi försöker tillhandahålla information på annat språk till dem i vår personal med annat modersmål för att säkerställa
att vi alla arbetar lika.

Tillsammans minskar vi spridningen!

Vaccination mot Covid19
Personstöd vaccinerar alla som har hemsjukvård samt erbjuder även medboende att vaccineras i samband med samma besök.
De som har hemtjänst som kan ta sig till en vaccinationsmottagning bokar sin vaccination via 1177 eller Region Västmanlands kontaktcenter.
De med hemtjänst, som ej har hemsjukvård, och som ej kan ta sig till vaccinationsmottagningarna erbjuds vaccin i hemmet av Personstöds hemsjukvård. I de fallen behöver hemsjukvården ha en remiss av er familjeläkare.

Informationsmaterial

Frågor och svar

Personstöd har klara direktiv att endast personal som är friska och symtomfria ska vara på arbetet och vi upplever att detta också efterföljs. Att minimera antal personal hos våra kunder arbetar vi ständigt med.
Vid symtom arbetar vi efter att det kan vara ett möjlig Corona fall och personalen har då den skyddsutrustning som situationen kräver.
Vi önskar att du som kund kontaktar oss om du känner av symtom innan du får besök. Detta för att medarbetarna ska kunna förbereda sig med adekvat skyddsutrustning så tidigt som möjligt vid misstänkt smitta och på så sätt skydda både personal och andra kunder. God handhygien gagnar alla.

I dagsläget har vi god tillgång till både handsprit och godkända skyddskläder. Hos alla hemtjänstkunder bär vi munskydd. Har du fler frågor kontakta ditt hemtjänstkontor.