Så arbetar vi med att förhindra smittspridningen

Bild på coronavirus

Vi arbetar dagligen med åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 i hela vår verksamhet. Vår krisgrupp har regelbundna videolänksmöten för att stämma av och säkerställa att alla verksamheter fungerar samt följa den senaste informationen.
Vi samlar inte större personalgrupper, vid exempelvis nödvändiga utbildningar är vi utomhus med avstånd till varandra.
Vi har god tillgång till skyddskläder och handsprit.
Vi har tydliga rutiner hur vi ska arbeta om kund visar symtom och hos oss arbetar man inte hos smittade kunder utan skyddskläder.
Vi försöker tillhandahålla information på annat språk till dem i vår personal med annat modersmål för att säkerställa
att vi alla arbetar lika.

Tillsammans minskar vi spridningen!

Informationsmaterial

Frågor och svar

Personstöd har klara direktiv att endast personal som är friska och symtomfria ska vara på arbetet och vi upplever att detta också efterföljs. Att minimera antal personal hos våra kunder arbetar vi ständigt med och vissa insatser såsom tillsyn och samvaro kan skötas via telefon istället.
Vid symtom arbetar vi efter att det kan vara ett möjlig Corona fall och personalen har då den skyddsutrusning som situationen kräver.
Vi önskar att du som kund kontaktar oss om du känner av symtom innan du får besök. Detta för att medarbetarna ska kunna förbereda sig med adekvat skyddsutrustning så tidigt som möjligt vid misstänkt smitta och på så sätt skydda både personal och andra kunder. De flesta kunder inom hemtjänsten är inom riskgruppen antingen pga av ålder eller sjukdomsbild, så en extra omtanke kanske via telefon eller videosamtal är att föredra just nu.
God handhygien gagnar alla.

Idagsläget har vi god tillgång till både handsprit och godkända skyddskläder. Har du fler frågor kontakta ditt hemtjänstkontor.