bild_utbildning

Utbildningar

Kunskap ger trygghet – övning ger färdighet!
Kontakta oss så sätter vi ihop en utbildningsplan efter dina behov och grupp.

Detta är en uppskattad föreläsning där de allra flesta känner igen sig. Vi vrider och vänder på etik, moral och situationer som uppstår när vi faktiskt inte ser eller pratar med varandra.
Vi använder olika moment för att levandegöra diskussioner och komma till gemensamma beslut. Vår föreläsare ser till att detta forum är ”högt i tak” där alla ska känna sig trygga i att kunna uttrycka sina tankar och dela med sig.
Med mycket humor och glädje kommer denna föreläsning definitivt att lämna avtryck.

Varje dag möter du människor och lämnar avtryck i deras liv. En del av dessa möten är för allra första gången, och just de är extra viktiga. Hur du uppfattas där kommer att hänga med dig lång tid framöver. Hur gör man ett ärligt och gott intryck?

”Lättsam presentation, pedagogiskt upplagd av kunnig ledare. Och som vi skrattade! Snacka om att man kände igen sig och fick sig en tankeställare.”
Hemtjänstpersonal

”Klart och tydligt, kort och gott! Lyhörd föreläsare som var skojsam, rolig och verkligen bjöd på sig själv”
Undersköterska privat vårdföretag

Hur för vi oss i olika situationer och sammanhang och hur kan jag bli ännu bättre på att se och att synas. Alla har vi vår egen värdegrund rotad djupt inom oss. Några slags livsregler vi håller olika hårt på.
Men vad händer om vi måste samarbeta med människor med ett helt annat synsätt och värdegrund? Kanske till och med personer som är vår totala motsats?
Vad händer när man märker att arbetsplatsen har en helt annan värdegrund än min egen? Vi förväntas att vara ambassadörer för våra arbetsplatser. Men vad händer om våra etiska synsätt skiljer sig och hur hittar jag ett fungerande arbetssätt i det?

Utbildningen skräddarsys så att den passar just er verksamhet.

Text kommer inom kort.

Kontakta oss för mer information om ni vill veta mer.

Att arbeta inom vård och omsorg kan många gånger vara fysiskt krävande. Med felaktiga förflyttningsmoment riskerar man som personal, att både skada sig själv och den man förflyttar.

Denna utbildning bygger på att lära in ett arbetssätt som minskar belastning på den arbetandes kropp samt minimera risken för eventuella arbetsskador. Det resulterar i viktiga besparingar, både i lidande och även ur ekonomisk synpunkt.
Då metoden som används utgår från den vårdbehövandes egna förutsättningar, då arbetar vi utifrån naturliga rörelsemönster.
Vi lägger stor vikt i att arbeta funktionsbevarande, med ett principbaserat arbetssätt vid förflyttning, med eller utan hjälpmedel.
Denna heldagsutbildning ämnar i att ge en bred och grundlig utbildning i hur man på bästa sätt förflyttar.
Vi blandar teoretiska avsnitt och praktiska övningar och varje deltagare får också känna på hur det känns att förflyttas med vår metod.
Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande lagen om Belastningsergonomi.

Varje år drabbas ca 15.000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Utan ett snabbt handlande och en rätt utförd HLR, avlider personen.
Men med kunskaper i HLR kan det vara du som är skillnaden mellan liv och död. Kan du dessutom använda en hjärtstartare så ökar överlevnadschansen väsentligt.

I denna kurs ingår också genomgång av hur du på ett korrekt sätt, hjälper någon som råkat ut för ett luftvägsstopp. Kursen startar och avslutas med filmvisning.
Våra instruktörer har många års erfarenhet av att handleda dessa utbildningar. De lägger stort fokus på att träna praktiskt så att alla deltagarna känner sig nöjda och trygga i den nya kunskapen vid kursens slut.
Efter avslutad utbildning får deltagarna personliga kompetensbevis och arbetsplatsen erbjuds inplastade diplom och digital diplomtagg att sätta på hemsidan eller sociala medier.
Vi följer de senaste riktlinjerna från svenska rådet för hjärt -lungräddning.

Vi skräddarsyr en utbildning som passar er och er verksamhet.

”När det är dags att fräscha upp kunskaperna inom första hjälpen och HLR ställde Anna upp med kort varsel och skräddarsydde en anpassad och mycket väl utformad kurs.
Jag jobbar i ett yrke med höga risker och tar detta på stort allvar. Det är inte första gången jag genomgått den här typen av utbildning men Anna gav en utmärkt kurs med både teoretiska och praktiska övningar.
Jag kan med gott samvete rekommendera hennes utbildningar.”

Klättringspersonal, Höghöjdsarbete

Här håller våra instruktörer en föreläsning om olika vanliga förekommande sjukdomstillstånd och olycksfall.

Här håller våra instruktörer en föreläsning om olika vanliga förekommande sjukdomstillstånd och olycksfall.
En innehållsrik föreläsning som innefattar b la: Först på olycksplatsen, 112 och våra olika nödnummer, L-ABC, Hjärtinfarkt, Stroke, Diabetes, Sårvård, Inre/yttre blödning, Allergiska reaktioner, Brännskada, Nedkylning, Köldskada mm.
Här finns det goda möjligheter att själv önska vilka avsnitt man vill ha med.
Föreläsningen innehåller såväl teoretiska som såväl praktiska övningar. Denna kurs kallas ”del 2” hos oss och ger tillsammans med HLR vuxen en bra bas för kunskap om olyckan väl är framme.

Kursen innefattar två huvudmoment; HLR och höga luftvägshinder. Den riktar sig mot ålderskategorierna 0-1 år samt 1 år-puberteten.

Vi använder oss av övningsdockor i rätt ålderskullar och lägger stort fokus på de praktiska övningarna.
Vid kursens slut ska deltagarna känna sig trygga att hjälpa barn med hjärtstopp eller om någon skulle råka sätta i halsen.
Efter avslutad Utbildning får deltagarna personliga kompetensbevis och arbetsplatsen erbjuds inplastade diplom och digital diplomtagg att använda på hemsida eller i sociala medier.
Vi följer de senaste riktlinjerna från svenska rådet för hjärt -lungräddning.

”Bra upplägg som gjorde att det gick lagom fort även om det var mycket information på en och samma gång. Kunnig kursledare som delade med sig både av sig själv och erfarenheter i ämnet. Det gjorde kursen riktigt levande.”
Förskolelärare Västerås

”Med många år som chef inom barnomsorg och skolomsorg har jag hunnit gå några utbildningar. Denna gång är definitivt den bästa av dem alla! När jag beställde utbildningen fick jag ge önskemål på ämnen som jag ville ha genomgång av, vilket jag verkligen uppskattade.
Vi kunde ta med det som vår personal kände sig osäkra på, en skräddarsydd utbildning, bara för oss.
De tre timmar vi höll på gick väldigt fort.
Instruktören var väldigt uppmärksam och lyhörd, gjorde vissa tunga ämnen lättbegripliga och greppbara. Det här var en intressant och rolig föreläsning jag varmt rekommenderar.”

Föreståndare Förskola Enköping

Välkommen på en tre timmars föreläsning med det mesta som barn kan tänkas råka ut för. Kursen är till största del teoretisk med vissa praktiska moment.

Kursen innehåler bla: 112 och våra nödnummer, hjärnskakning, frakturer, skärskada/sårskada, brännskada, köldskada, näsblod, utslagen tand, avsliten kroppsdel, förgiftningar, bett och stick m.m.
Instruktörerna som håller barnutbildningarna har klinisk erfarenhet av akut/intensivvård för barn och vuxna.

Hur hanterar man bäst våldsamma personer med både sig själv och andra i fokus?

Genom att varva teori med praktiska övningar så försöker vi hantera situationer som kan dyka upp i vardagen. utöver fysiska skador innebär det även en psykisk belastning att bli utsatt eller vara rädd för att något ska hända, vilket kan förekomma vid arbete med bl.a. vissa dementa, missbrukare eller personer med psykiska funktionshinder. Genom ett medvetet arbete går det att förebygga hot och våld och att öka beredskapen att agera säkert om hotfulla situationer uppstår.

Det här är en halvdags utbildning med mest praktiska övningar varvat med teori. Praktiska kläder för ändamålet, ex. mjukis- eller träningskläder.