Tecknad bild på en kille, jobbar på Personstöd, som håller i en dammsugare och diverse andra verktyg

Utbildningar

Att utvecklas i sin yrkesroll är viktigt både för den egna självkänslan och för mottagarens välbefinnande. Därför har vi ett antal egna utbildningar med inriktning personlig assistans, vård och omsorg som bidrar med trygghet, kvalitet och omtanke!

Vi erbjuder följande utbildningar:

Personliga assistenter, boendestödjare samt personal inom vård och omsorg har en viktig roll för hur äldre och funktionsnedsatta bemöts i samhället. Det här är en utbildning tillika diskussionsforum, som försöker vända på ämnet, tänka från andra perspektiv och bygga vidare utifrån andras erfarenheter och infallsvinklar. En dag som garanterat lämnar avtryck.

Eftersom yrket innebär en nära kontakt med mottagarens privata sfär krävs en väl utvecklad fingertoppskänsla och personlig mognad – egenskaper som kan vara svåra att utveckla på egen hand. Som hjälp i denna process erbjuder vi kurser som både utvecklar kunskaperna och ökar förståelsen hos personalen.

I kursen ingår:

 • Förhållningssätt / värdegrund / moral.
 • Att fundera över/diskussion och reflektion.
 • Värdigt bemötande.
 • Etik/etiska principer / varför är den viktig?
 • Etiska dilemman.
 • Salutogent förhållningssätt.
 • Mötet och dialogen.
 • Sömn oro och ångest.
 • Respekt.
 • Tystnadsplikt och sekretess.

Basutbildningen omfattar en heldag men kan skräddarsys utifrån önskemål och behov.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är besvär i rygg, nacke och axlar. Med rätt arbetsteknik underlättar och förbättras arbetssituationen väsentligt för alla.

Våra diplomerade instruktörer erbjuder en grundlig utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik inriktad mot personal inom främst vård och omsorg samt personlig assistans. Vi blandar teori med praktik där kursdeltagaren får prova förflyttningsmomenten både som vårdgivare och vårdtagare.

I kursen ingår:

 • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, ex förflyttning till och från stol eller säng.
 • Hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, ex lift.
 • Hur kroppen reagerar vid lyft och förflyttning.
 • Grundprincipen för arbetsmiljörätt.
 • Teori varvas med praktiska övningar.

Basutbildningen omfattar en heldag men kan skräddarsys utifrån önskemål och behov. Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande lagen om Belastningsergonomi (AFS 2012:2).

En man vid bordet sätter i halsen och får inte luft, vad gör jag då? HLR och Första hjälpen – En utbildning som räddar liv!

HLR, första hjälpen utbildningar är ett sätt att öka kunskapen, handlingsberedskapen och säkerheten både på jobbet och i vardagen. Våra diplomerade instruktörer i första hjälpen / HLR är utbildade enligt Svenska rådets riktlinjer för hjärt- och lungräddning.

I kursen ingår:

 • Utföra hjärt- / lungräddning.
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge.
 • Defibrillator / hjärtstartare.
 • Åtgärder vid luftvägsstopp.
 • Stoppa blödning.
 • Förebygga cirkulationssvikt.
 • Organisera och handla på en olycksplats.
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner.

Vi utbildar även inom Barn HLR med inriktning 0-1 år och 1- puberteten.

Vi skräddarsyr en utbildning som passar er och er verksamhet.

Hur hanterar man bäst våldsamma personer med både sig själv och andra i fokus?

Genom att varva teori med praktiska övningar så försöker vi hantera situationer som kan dyka upp i vardagen. utöver fysiska skador innebär det även en psykisk belastning att bli utsatt eller vara rädd för att något ska hända, vilket kan förekomma vid arbete med bl.a. vissa dementa, missbrukare eller personer med psykiska funktionshinder. Genom ett medvetet arbete går det att förebygga hot och våld och att öka beredskapen att agera säkert om hotfulla situationer uppstår.

Det här är en halvdags utbildning med mest praktiska övningar varvat med teori. Praktiska kläder för ändamålet, ex. mjukis- eller träningskläder.