Tecknad bild på en tjej som cyklar

Hemsjukvård

Vi bedriver egen hemsjukvård, den är till för dig som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand, eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan då få sjukvård i hemmet. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Behovet av hemsjukvård bedöms av läkare eller distriktssköterska via kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.