familj med barn avlösarservice

Avlösar- och ledsagarservice LSS

Vi möjliggör ”egen tid” – för dig som är anhörig.
Genom avlösning får du möjlighet till egna aktiviteter och återhämtning med också möjlighet att tillbringa mer tid med barnets syskon. Avlösning kan också innebära att en anhörig vårdar sin make/ maka får avlastning i detta.
Insatser inom avlösning och ledsagning utgår från er hemmiljö men vi kan även utföra insatsen på andra platser om så önskas. Oftast sker avlösning enligt schema på regelbundna dagar, men kan även planeras mer spontant eller akut.

Avlösare
Det är du som kund som väljer vilka avlösare som passar er efter personkemi och utbildning, varje rekrytering är unikt anpassad.
Insatsen är kostnadsfri. Men du som kund står för eventuella kostnader i samband med utflykter, för både dig och din avlösare.

Egna aktiviteter
Vi ordnar frivilliga aktiviteter för barn och ungdomar i våran LSS-klubb. Dessa är kostnadsfria.
Har du frågor och funderingar kring vår verksamhet, kontakta oss. Vi kommer gärna hem till dig och berättar mer om hur vi arbetar.

Ansöka om Avlösarservice
Kontakta biståndshandläggare inom Västerås stad för att ansöka, telefon 021-39 00 00.
Det är också hos biståndshandläggaren du meddelar om du vill ha oss som utförare.

Klicka här för att läsa mer