Tecknad bild på en tjej som cyklar

Hemsjukvård

Inom vår hemsjukvård arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården också ett nära samarbete med hemtjänsten.

Hemsjukvård riktar sig till dig som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Med hemsjukvård har du istället rätt att få hälso- och sjukvårdinsatserna utförda i hemmet.
Det kan vara till exempel:

  • Medicinska insatser som att ge insulin
  • Sårvård och omläggning
  • Provtagning
  • Dosettdelning
  • Rehabilitering m.m.

Vår fysioterapeut och arbetsterapeut ser över insatser som kan vara förebyggande och rehabiliterande. De kan även förskriva olika typer av hjälpmedel som ska underlätta vardagen.

Hur får jag hemsjukvård?
Behovet av hemsjukvård görs via din vårdcentral. De gör en medicinsk bedömning och vid behov kontaktar de kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Från att du fått ditt beslut kommer första besöket ske inom två veckor. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder.
Om du redan har hemtjänst får du samma leverantör av hemsjukvård eftersom hemtjänstvalet styr, i annat fall kan du välja vem du vill ha som utförare. Hemsjukvård omfattas av lagen om valfrihetssystemet (LOV) Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.