Information om Coronaviruset Covid-19 Vi håller oss uppdaterade genom att följa den information och de rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten samt direktiv från Västerås stad och Region Västmanland i syfte att säkerställa att våra förberedelser och åtgärder ligger på rätt nivå.